#huyện nghèo quỳ châu

1 kết quả

20 năm tín dụng chính sách đồng hành cùng huyện nghèo Quỳ Châu

20 năm tín dụng chính sách đồng hành cùng huyện nghèo Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quỳ Châu là huyện miền núi cao của tỉnh Nghệ An, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 42% dân số toàn huyện. Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP của Chính phủ và 20 năm thành lập và đi vào hoạt động, hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn đã trở thành công cụ hữu hiệu trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.