#intimex

2 kết quả

Tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường ở Nhà máy chế biến Tinh bột sắn Thanh Chương

Tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường ở Nhà máy chế biến Tinh bột sắn Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Cử tri của xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương phản ánh nước thải và khí thải của Nhà máy chế biến tinh bột sắn Intimex Thanh Chương làm ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho nhân dân trong vùng. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra và có biện pháp hạn chế gây ô nhiễm môi trường...
Nhà máy tinh bột sắn Intimex: Tiêu thụ 140.000 tấn sắn củ/năm

Nhà máy tinh bột sắn Intimex: Tiêu thụ 140.000 tấn sắn củ/năm

(Baonghean.vn) - Nhà máy tinh bột sắn Intimex Nghệ An trên địa bàn Thanh Chương có vùng nguyên liệu rộng lớn bao gồm các huyện Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Con Cuông, Yên Thành, Nam Đàn và cả Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Riêng niên vụ 2015- 2016 nhà máy đạt mức tiêu thụ 140.000 tấn sắn củ.