#kích động người dân

3 kết quả

Thư gửi về giáo xứ Song Ngọc

Thư gửi về giáo xứ Song Ngọc

(Baonghean.vn) - Chúng ta vâng phục theo những gì mà theo ý chỉ của Chúa, còn những điều đi ngược lại các ý nguyện Thiên Chúa thì mọi người hãy can đảm góp ý đi chứ.
Không thể dùng nơi Thánh để làm việc phàm tục

Không thể dùng nơi Thánh để làm việc phàm tục

(Baonghean.vn) - Lẽ ra chúng con được nghe lời Chúa, được nghe rao giảng về sự hi sinh, sám hối tội lỗi để dâng mình cho Chúa trong mùa Chay, đổi lại hai cha cho chúng con no nê những điều tội lỗi, hận thù, lòng đầy trắc ẩn, bởi ai không tham gia sẽ bị ghi tên điểm mặt, cách này, cách khác cô lập o ép chúng con, thật không thể chịu nổi...