#kế hoạch và đầu tư

4 kết quả

Tạo làn gió mới trong khởi sự doanh nghiệp

Tạo làn gió mới trong khởi sự doanh nghiệp

(Baonghean) - Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (Nghị quyết 35), Nghệ An đã ban hành Chương trình hành động để triển khai từ tháng 7/2016. Báo Nghệ An có cuộc đối thoại với đồng chí Nguyễn Văn Độ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT về vấn đề này.
'Hết việc chứ không hết giờ' ở Sở Kế hoạch và Đầu tư

'Hết việc chứ không hết giờ' ở Sở Kế hoạch và Đầu tư

(Baonghean) - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3171/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020. Là cơ  quan đầu mối theo dõi và tham mưu về phát triển doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo thực hiện thành công một số công việc để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.