#kho đông

3 kết quả

Người dân Nghệ An làm giàu từ dịch vụ hậu cần nghề cá

Người dân Nghệ An làm giàu từ dịch vụ hậu cần nghề cá

(Baonghean) - Với trên 82 km bờ biển, sản lượng đánh bắt hàng năm đạt trên 100.000 tấn, ngành khai thác thuỷ, hải sản của Nghệ An đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các ngành nghề khác trên bờ, góp phần nâng cao đời sống cho người dân các địa phương vùng ven biển.
Các kho đông ở Nghệ An đã có đầu ra

Các kho đông ở Nghệ An đã có đầu ra

(Baonghean) - Sau một thời gian 'chững' lại và hoạt động cầm chừng, khó khăn, hiện các kho đông lạnh bảo quản và kinh doanh hàng hải sản trên địa bàn tỉnh ta đã bắt đầu có  đầu ra.