#khuyến tài

2 kết quả

Những câu nói của Bác Hồ nói về sự nghiệp giáo dục

Những câu nói của Bác Hồ nói về sự nghiệp giáo dục

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng và xây dựng nền giáo dục dân chủ mới. Sinh thời, Người đã từng nói: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành...". Dưới đây, là những câu nói của Người về sự nghiệp giáo dục và khuyến học, khuyến tài.