#kiểm điểm thực hiện nghị quyết tw 4

1 kết quả

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chỉ đạo kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 tại Báo Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chỉ đạo kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 tại Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nghiêm túc, đúng hướng dẫn, chuẩn bị có chất lượng; kiểm điểm trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, có tính xây dựng cao - đó là đánh giá của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Ban Biên tập Báo Nghệ An sáng 17/2.