#làng quê nghệ an

1 kết quả

Trên cánh đồng làng

Trên cánh đồng làng

(Baonghean.vn) - Cánh đồng làng- cánh đồng mẹ. Nơi giọt mồ hôi người quê lặn vào từng thớ đất, đường cày. Nơi mà cả tuổi thơ lộng gió của ta ở đó, hồn gửi vào những mùa rơm rạ, vào bờ đê xao xác vệt chân trâu…