#lâm nghiệp sông hiếu

2 kết quả

Doanh nghiệp 'tốp' đầu trong ngành Lâm nghiệp

Doanh nghiệp 'tốp' đầu trong ngành Lâm nghiệp

(Baonghean) - Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu do UBND tỉnh Nghệ An làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Hội đồng thành viên, tổng giám đốc và kiểm soát viên. Công ty hiện có 6 lâm trường, 1 xí nghiệp chế biến lâm sản và đội điều tra thiết kế; tổng số lao động là 613 người, ngoài ra đơn vị còn liên doanh sản xuất ván gỗ MDF. Trong những năm qua, đơn vị luôn vươn lên vị trí tốp đầu trong ngành Lâm nghiệp cả nước.