#lâu dài

3 kết quả

Bất cập trong chi trả dịch vụ môi trường rừng giữa các lưu vực thủy điện

Bất cập trong chi trả dịch vụ môi trường rừng giữa các lưu vực thủy điện

(Baonghean) - Xung quanh việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, một số người dân thông tin đến Báo Nghệ An: Đơn giá chi trả cho đối tượng bảo vệ rừng trong năm 2016 có sự chênh lệch giữa các lưu vực thủy điện, có nơi chỉ đạt 28.000 đồng/ha/năm, dẫn đến tình trạng so bì; tiềm ẩn ảnh hưởng tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng.