#lãnh thổ việt nam

3 kết quả

"Vấn đề quan trọng nhất là toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam"

"Vấn đề quan trọng nhất là toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam"

“Phần trả lời chất vấn của Thủ tướng trước Quốc hội ngắn gọn và bao quát rất nhiều vấn đề, đúng theo quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị. Qua đây phải khẳng định rằng, quan hệ hữu nghị là cần thiết cho cả Việt Nam và Trung Quốc. Chủ quyền của Việt Nam thì không thể nhân nhượng!” - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên UVTW Đảng, nguyên Tư lệnh quân khu 4, nhấn mạnh.