#lamborghini

18 kết quả

5 điện thoại đắt nhất 2015

5 điện thoại đắt nhất 2015

Điện thoại của Vertu, Gresso hay Lamborghini với giá hàng nghìn USD có phần cứng trung bình nhưng vật liệu cao cấp, thiết kế thủ công và sản xuất giới hạn...