#luật Đấu giá tài sản

4 kết quả

Sớm xây dựng phần mềm đấu giá tài sản trực tuyến chung toàn quốc

Sớm xây dựng phần mềm đấu giá tài sản trực tuyến chung toàn quốc

(Baonghean.vn) - Xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm đấu giá trực tuyến chung toàn quốc là một trong những nội dung được các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quan tâm, đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ngoài ra, hội nghị cũng đánh giá kết quả, nhận diện các tồn tại, bất cập và phương hướng khắc phục trong thực hiện Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Đoàn ĐBQH Nghệ An tích cực thảo luận dự án Luật đấu giá tài sản

Đoàn ĐBQH Nghệ An tích cực thảo luận dự án Luật đấu giá tài sản

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 24/10, các ĐBQH đã làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo Luật Đấu giá tài sản. Một trong những nội dung được nhiều ĐBQH cho ý kiến tại phiên thảo luận là đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. Đa số ý kiến Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đồng ý với phương án 1 mà Chính phủ trình và được thể hiện trong dự thảo, bởi quy định như vậy sẽ tạo hành lang pháp lý đủ rõ góp phần xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo nhanh chóng hiệu quả hơn, sớm lành mạnh hóa hệ thống tín dụng và nền kinh tế.