#luxshare

2 kết quả

Nghĩ về 'nghịch lý xứ Nghệ'

Nghĩ về 'nghịch lý xứ Nghệ'

(Baonghean.vn) - Khát vọng phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế vẫn luôn là mục tiêu trăn trở của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà. Vấn đề là hãy cùng nhìn về một hướng, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một Nghệ An đoàn kết, sáng tạo, hành động quyết liệt hơn để bứt phá phát triển.