#mẻ lưới đầu tiên

1 kết quả

Đánh cá trên Vịnh Bắc Bộ

Kỳ 2: Đánh cá trên Vịnh Bắc Bộ

(Baonghean.vn) - Trước mẻ lưới đầu tiên của chuyến biển, các thuyền viên lộ rõ vẻ hồi hộp. Họ không ngủ, tản ra mạn tàu, mắt chăm chú hướng về những cây cờ phao nơi những đường lưới sắp được kéo lên.