#ma trận

2 kết quả

"Mê hồn trận" biển số nhà

"Mê hồn trận" biển số nhà

(Baonghean) - Trên một số tuyến đường ở thành phố Vinh có tình trạng bất cập về biển số nhà, điều đáng nói là điều này xảy ra với ngay cả những đường phố có từ lâu, nằm ngay ở khu vực trung tâm...