#mong muốn

9 kết quả

Cử tri huyện Diễn Châu: Cần có quyết sách và biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Cử tri huyện Diễn Châu: Cần có quyết sách và biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

(Baonghean.vn) - Chiều 11/5, tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội được bầu cử tại đơn vị số 5 và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh bầu tại đơn vị số 7 có cuộc tiếp xúc cử tri 7 xã Diễn Phú, Diễn Thọ, Diễn Lợi, Diễn Trung, Diễn Thịnh, Diễn An, Diễn Lộc để vận động bầu cử.
Cử tri huyện Diễn Châu: Cần đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Cử tri huyện Diễn Châu: Cần đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean.vn) - Sáng 11/5, tại trung tâm hội nghị huyện Diễn Châu, 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội được bầu cử tại đơn vị số 5 và 12 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh bầu tại đơn vị số 7 và số 8 có cuộc tiếp xúc cử tri là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên, công chức cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, khối dân, thủ trưởng các cơ quan, các xã, thị trấn trên toàn huyện.