#nâng tầm quan hệ

2 kết quả

Quan hệ Việt – Mỹ đang được đẩy lên vị thế rất cao

Quan hệ Việt – Mỹ đang được đẩy lên vị thế rất cao

Chỉ gói gọn trong 3 ngày, chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được dư luận đánh giá thành công mĩ mãn. Hai nhà lãnh đạo đã bàn thảo và đi tới những cam kết rất rõ ràng, đặc biệt là an ninh hàng không và hàng hải. Trong tuyên bố chung sau hội đàm cũng nhắc đến việc thúc đẩy trao đổi thông tin tình báo.