#nông dân ứng dụng công nghệ thông tin

1 kết quả

Nông dân thi... công nghệ thông tin

Nông dân thi... công nghệ thông tin

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa khởi xướng Cuộc thi “Nông dân với Công nghệ thông tin- CNTT” năm 2016. Đây là lần đầu tiên có cuộc thi về CNTT cho người nông dân.