#núi quánh

2 kết quả

Kỳ thú Đá Ông đá Mụ

Kỳ thú Đá Ông đá Mụ

(Baonghean.vn) - Đá Ông đá Mụ là một vị trí hiểm yếu trên sông Lam đoạn chảy qua hai xã Đồng Văn và Thanh Chi (Thanh Chương), từng đi vào sử sách.