#nước cộng hoà

1 kết quả

Nóng: Catalan chính thức tuyên bố độc lập

Nóng: Catalan chính thức tuyên bố độc lập

(Baonghean.vn) - Ngày 27/10, Nghị viện khu vực Catalan của Tây Ban Nha đã tuyên bố độc lập và công bố một nước cộng hòa, trong một cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi, vốn bị tòa án hiến pháp Tây Ban Nha bác bỏ và coi là bất hợp pháp.