#ngân hàng adb

2 kết quả

Sáng kiến phát triển thị trường vốn ASEAN

Sáng kiến phát triển thị trường vốn ASEAN

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc triển khai các sáng kiến ASEAN về hội nhập thị trường vốn sau khi hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), ngày 18/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo Các sáng kiến phát triển thị trường vốn ASEAN hướng tới thúc đẩy hội nhập AEC.