#ngã đổ

2 kết quả

Mưa lớn, hơn 200 ha lúa ở Nghệ An bị đổ rạp

Mưa lớn, hơn 200 ha lúa ở Nghệ An bị đổ rạp

(Baonghean.vn) - Mưa kéo dài mấy ngày qua đã ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch lúa hè thu, chất lượng lúa sau thu hoạch và thời vụ sản xuất cây vụ đông của Nghệ An. Đến thời điểm này, toàn tỉnh mới gặt được 25/47 nghìn ha lúa hè thu. Nhiều diện tích cây trồng bị ngã do mưa lớn.