#người bị hại

3 kết quả

Lừa chạy tương tác trên mạng xã hội, chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

Lừa chạy tương tác trên mạng xã hội, chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

Sau khi chuyển tiền cho Linh, chị H không thấy tăng lượt người theo dõi trên trang Facebook và không bán được 50 đơn hàng/1 ngày như cam kết nên đã thúc giục đối tượng. Khi đó, Linh yêu cầu chị H phải mua thêm các gói tăng tương tác, xác nhận tích xanh Facebook, chạy tương tác, do chạy lỗi phải chạy lại…, để yêu cầu chị H chuyển thêm tiền mua các gói dịch vụ đó.