#người dân nghệ an ra đồng diệt chuột

1 kết quả

Cả làng hò nhau diệt chuột lụt

Cả làng hò nhau diệt chuột lụt

(Baonghean.vn) - Sau những ngày mưa to, đồng ruộng bị ngập lụt. Vì không còn chỗ trú ẩn nên lũ chuột ngoi nước chạy tứ tung. Và lúc này người dân hò nhau ra đồng diệt chuột.