#nguyễn duy trình

2 kết quả

Cuộc sống chật vật của những giáo viên gần 20 năm dạy hợp đồng ở Nghệ An

Cuộc sống chật vật của những giáo viên gần 20 năm dạy hợp đồng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với hơn 400 giáo viên hợp đồng, huyện Yên Thành là địa phương có số giáo viên hợp đồng đông nhất tỉnh, trong đó có nhiều giáo viên đã bám trụ gần 20 năm. Với mức lương ít ỏi, họ đành phải làm thêm nhiều nghề khác, với hy vọng một ngày nào đó được nhận vào biên chế.