#nguyễn tấn dũng

14 kết quả

[Infographics]: Nhìn lại 2 nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

[Infographics]: Nhìn lại 2 nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Trong suốt gần 10 năm trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thể hiện khả năng chèo lái con thuyền kinh tế Việt Nam vững vàng vượt qua nhiều cơn sóng lớn. Những thành quả mà ông cùng bộ máy của mình tạo dựng được trong 2 nhiệm kỳ qua là một tiền đề khá vững chắc để người kế nhiệm - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - tiếp tục kế thừa và phát huy.