#nq 26 bộ chính trị

1 kết quả

Quyết liệt cải cách hành chính, phấn đấu cao nhất cho mục tiêu phát triển KT-XH

Quyết liệt cải cách hành chính, phấn đấu cao nhất cho mục tiêu phát triển KT-XH

(Baonghean.vn) - Sáng 24/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp đánh giá 3 năm thực hiện NQ 26 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An đến năm 2020; bàn các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội.