#phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

1 kết quả

Bản Huồi Mới 1

Chính sách thì nhiều!...

(Baonghean.vn) - Chính sách đối với đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số thì nhiều, nhưng không phải “thứ” nào cũng mang lại hiệu quả.