#phố hợp

1 kết quả

Triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm

Triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm

(Baonghean.vn)-  Từ ngày 4/8/2016 đến ngày 10/8/2016, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 3 ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại xã Nghi Văn, Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc và xã Nghi Kim, thành phố Vinh. Số gia cầm mắc bệnh và số gia cầm phơi nhiễm với mầm bệnh buộc tiêu hủy là 2.287 con gia cầm.