#phiên giải trình

1 kết quả

Hội đồng tỉnh Nghệ An

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Sáng 31/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.