#quản lý di tích

1 kết quả

Ứng dụng công nghệ GIS quản lý, bảo vệ di tích

Ứng dụng công nghệ GIS quản lý, bảo vệ di tích

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế vừa thực hiện thành công và đưa vào thực hiện đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS quản lý, bảo vệ di tích. Với đề tài này, việc khoanh vùng bảo vệ di tích thuộc hệ thống di tích Cố dô Huế do trung tâm quản lý sẽ được quản lý, bảo vệ, kiểm soát kịp thời khi có sự cố.