#qui hoạch

8 kết quả

Quy hoạch chi tiết hai bên đại lộ Vinh - Cửa Lò đảm bảo tính lãng mạn và hiện đại

Quy hoạch chi tiết hai bên đại lộ Vinh - Cửa Lò đảm bảo tính lãng mạn và hiện đại

(Baonghean.vn) - Quy hoạch hai bên tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò với ý tưởng vừa hiện thực và lãng mạn, tạo cho tuyến đường là tuyến thương mại, dịch vụ và du lịch, tạo động lực cho kết nối mở rộng Vinh - Cửa Lò trở thành một đô thị hiện đại, sánh tầm trung tâm phát triển kinh tế của Bắc miền Trung.
Để đáp ứng nguồn vốn cho hạ tầng giao thông

Để đáp ứng nguồn vốn cho hạ tầng giao thông

(Baonghean) - “Hạ tầng giao thông là một trong bốn lĩnh vực trọng tâm của hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KT - XH). Đầu tư cho hạ tầng giao thông là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, tạo môi trường KT - XH thuận lợi, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ CNH, HĐH đất nước” - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Tiến Đông nhận định tại hội thảo về vốn cho phát triển hạ tầng giao thông được tổ chức tại Hà Nội.