#quy hoạch quốc gia

3 kết quả

Hội nghị Trung ương 6 đã cụ thể hóa những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII

Hội nghị Trung ương 6 đã cụ thể hóa những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) đã khép lại và hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại hội nghị này, Trung ương đã bàn những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về phát triển KT-XH không chỉ trong năm sau mà còn đưa ra định hướng cho những vấn đề rất hệ trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài liên quan đến sự phát triển của đất nước trong 2 – 3 thập niên tới.