#sâu bệnh

2 kết quả

Trạm trồng trọt và BVTV Anh Sơn đồng hành cùng nhà nông

Trạm trồng trọt và BVTV Anh Sơn đồng hành cùng nhà nông

(Baonghean.vn) - Điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, địa hình đồi núi phức tạp, đa dạng nhiều loại cây trồng, nhiều loại giống gây khó khăn cho công tác quản lý sâu bệnh. Tuy nhiên, Trạm trồng trọt và BVTV huyện Anh Sơn phấn đấu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ mùa màng, nâng cao năng suất cây trồng, mùa vụ cho bà con nông dân.