#sắc thuế

3 kết quả

Anh Sơn

Anh Sơn hoàn thành và vượt dự toán pháp lệnh thuế

(Baonghean.vn) - Năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Anh Sơn đã được phục hồi mạnh mẽ. Đây là động lực lớn giúp cho hoạt động thu ngân sách Nhà nước của huyện đạt nhiều kết quả; đặc biệt chỉ trong 10 tháng đầu năm 2022 huyện Anh Sơn đã hoàn thành dự toán pháp lệnh của năm.