#tân kỳ

6 kết quả

Thi cấy, khép kín diện tích vụ Xuân

Thi cấy, khép kín diện tích vụ Xuân

(Baonghean.vn) - Sau những ngày vui Tết, bà con nông dân các địa phương đang tích cực gieo cấy, khép kín diện tích vụ Xuân. Ở huyện Con Cuông, đầu xuân mới còn tổ chức hội thi cấy lúa, đồng thời đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp.