#tính nguy hiểm của lũ lụt

1 kết quả

Chạy lũ

Chạy lũ

(Baonghean.vn) - Rồi mùa mưa lũ cũng đến. Đó là quy luật của tự nhiên, của ông Trời. Không có mưa thì khô hạn, cây cối, mùa màng chẳng nên nổi. Mưa nhiều thì lại lo lũ lụt.