#tăng chế tài xử phạt

1 kết quả

Tăng chế tài xử phạt hành vi phát tán thông tin cá nhân trái phép

Tăng chế tài xử phạt hành vi phát tán thông tin cá nhân trái phép

Trước tình trạng mua bán thông tin cá nhân, trong đó có số thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông đang công khai tràn lan trên mạng…, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Chỉ thị số 11/CT-BTTT, yêu cầu xử lý nghiêm các hoạt động mua bán, trao đổi, tiết lộ thông tin thuê bao trái pháp luật.