#tăng gia

1 kết quả

Tăng gia sản xuất ở Đoàn kinh tế quốc phòng 4

Tăng gia sản xuất ở Đoàn kinh tế quốc phòng 4

(Baonghean.vn) - Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 -  Bộ CHQS Nghệ An đứng chân trên địa bàn xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) với nhiệm vụ nhiệm vụ phòng thủ biên giới, phối hợp xây dựng khu Kinh tế quốc phòng Kỳ Sơn và khu Kinh tế quốc phòng Kỳ Sơn mở rộng sang huyện Quế Phong.  Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đoàn chỉ đạo các đơn vị tích cực khai hoang, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất để vừa cải thiện đời sống cho bộ đội, vừa phổ biến, chuyển giao kỹ thuật cho đồng bào học tập, làm theo.