#thay đổi góc nhìn

1 kết quả

Đổi góc nhìn, chuyển số phận

Đổi góc nhìn, chuyển số phận

(Baonghean.vn) - Chúng ta thường trói buộc mình bởi những định kiến tự tạo ra, rằng nếu đã thế này thì không thể thế khác, nếu mọi người đã công nhận khái niệm này thì ắt hẳn không thể định nghĩa khác đi. Song khi thay đổi góc nhìn, thế giới quen thuộc sẽ hiện ra dưới lăng kính hoàn toàn khác.