#tiểu luận

1 kết quả

Obama viết bài cho tạp chí phụ nữ

Obama viết bài cho tạp chí phụ nữ

Tổng thống Obama đã viết một bài luận cho tạp chí Glamour phản ánh cuộc chiến lâu dài của phụ nữ Mỹ cho quyền bình đẳng và kêu gọi đàn ông cùng chống phân biệt giới tính.