#trọng tâm

2 kết quả

[Infographics]: 5 nhiệm vụ trọng tâm của tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang

[Infographics]: 5 nhiệm vụ trọng tâm của tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang

(Baonghean.vn) - Sau khi được Quốc hội khóa XIII bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Trần Đại Quang đã trao đổi với báo chí sẽ nỗ lực, đem hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, các nhiệm vụ do Đảng phân công.