#trồng bưởi hàng hóa

1 kết quả

Trồng bưởi hàng hóa cho thu nhập hàng trăm triệu đồng

Trồng bưởi hàng hóa cho thu nhập hàng trăm triệu đồng

(Baonghean) - Tận dụng tiềm năng về quỹ đất và tập quán canh tác kinh tế vườn đồi của người dân, xã Giang Sơn Đông chủ trương đưa mô hình trồng bưởi Diễn vào trồng ở nhiều xóm. Hiệu quả bước đầu của các mô hình  tạo tiền đề để xã tiếp tục nhân rộng hiệu quả  đầu tư cho cây ăn quả có giá trị này.