#ttcn

3 kết quả

Nghệ An sẽ suy tôn 10 nghệ nhân và thợ giỏi

Nghệ An sẽ suy tôn 10 nghệ nhân và thợ giỏi

(Baonghean.vn) - Liên minh HTX tỉnh đã nhận được 23 bộ hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi lần thứ nhất của 6/21 huyện thành thị trong tỉnh. Qua xem xét, đề xuất tặng danh hiệu cho 10 người gồm 1 nghệ nhân và 9 thợ giỏi. 
Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Quỳnh Lưu sẽ đạt trên 5.000 tỷ đồng

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Quỳnh Lưu sẽ đạt trên 5.000 tỷ đồng

(Baonghean.vn) -Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện ủy Quỳnh Lưu vừa ban hành "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2016-2020", nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020.