#vượt thu ngân sách

1 kết quả

Hưng Nguyên thu ngân sách vượt 166% dự toán

Hưng Nguyên thu ngân sách vượt 166% dự toán

(Baonghean.vn) - Năm 2022, công tác tài chính và thu chi ngân sách UBND huyện Hưng Nguyên quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp tích cực. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 724 tỷ đồng, vượt hơn 166% dự toán HĐND huyện giao.