#viên sơn

1 kết quả

Viên Sơn có một nghề nồi...

Viên Sơn có một nghề nồi...

(Baonghean) - Làng Viên Sơn (xã Viên Thành, huyện Yên Thành) vốn vùng đất cổ, nổi tiếng hiếu học. Nhưng để Viên Sơn được người ta nhớ đến nhiều thì lại với nghề làm nồi đất thăng hoa một thời...