#xã

24 kết quả

Ảnh đại diện

Xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với mục tiêu nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu nâng cao chất lượng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, đặc biệt tại các xã được chọn chỉ đạo điểm đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao, thời gian qua, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Diễn Châu đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực.
ảnh đại diện

Khắc phục những sai sót khi cấp “sổ đỏ” cho người dân

(Baonghean) - Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất không đầy đủ người đồng sử dụng; không mở sổ chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; văn bản thỏa thuận phân chia di sản, nhận quyền thừa kế quyền sử dụng đất không đúng quy định... Đó là những hạn chế cần khắc phục liên quan đến việc cấp “sổ đỏ” hiện nay.
Những thống kê thú vị về xã, phường lớn nhất - nhỏ nhất ở Nghệ An

Một số thống kê thú vị về phường, xã ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với diện tích 16.492,70 km2, Nghệ An là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước. Đây là thông tin nhiều người biết, nhưng cũng ở Nghệ An, đơn vị phường, xã nào có diện tích lớn nhất - nhỏ nhất thì không phải ai cũng biết.
công tác phí

Khoán công tác phí được áp dụng như thế nào?

(Baonghean.vn) - Tùy theo đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sẽ xác định đối tượng được khoán công tác phí theo tháng. Các chế độ được áp dụng theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.