Tục cúng rẫy của người Khơ Mú

Tục cúng rẫy của người Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Cũng như các cộng đồng thiểu số khác ở miền núi Nghệ An, nguồn lương thực của người Khơ Mú chủ yếu là lúa rẫy.
Tải thêm tin