Phan Bội Châu - Con người của một thời đại, một xứ sở

Phan Bội Châu - Con người của một thời đại, một xứ sở

(Baonghean) - Phan Bội Châu (Phan Văn San), sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867, tại làng Đan Nhiệm, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An là nhà cách mạng dân tộc, nhà văn hóa yêu nước, nhà tư tưởng dân chủ lớn nhất Việt Nam đầu thế kỷ XX.